Informacje o wyborze oferty dotyczącej ogłoszenia o zamówieniu dostawy żywności do Żłobka Miejskiego nr 1 w Bytomiu w 2024 roku

1.Plan postępowań

2.Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

3.Informacja z otwarcia ofert

4.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty