Ogłoszenie o zamówieniu dostawy żywności 2024

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy. Dostawa żywności do Żłobka Miejskiego nr 1 w Bytomiu w 2024 roku

Ogłoszenie o zamówieniu 

Formularz oferty – załącznik nr 1 SWZ

Oświadczenie – załącznik nr 2 SWZ

Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3

SWZ na dostawę żywności w 2024 r.

Załącznik nr1- artykuły spożywcze

Załącznik nr 2 – warzywa i owoce 

Załącznik nr 3 – mięso, wędliny i produkty mięsne

Załącznik nr 4 – ryby

Załącznik nr 5- produkty mrożone 

Załącznik nr 6 – produkty mleczarskie, nabiał i jaja

Załącznik nr 7 – pieczywo i wyroby piekarski