Ogłoszenie o zamówieniu dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich w 2024 roku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWNIENIU DOSTAWY PIECZYWA I WYROBÓW PIEKARSKICH DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W BYTOMIU W 2024 ROKU.

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.Formularz oferty

3.Oświadczenie-załącznik nr 2

4.SWZ na dostawę pieczywa

5.Projektowane postanowienia umowy

6.Załącznik nr 1-pieczywo i wyroby piekarskie

7.Plan postępowań