Pogodny Żłobek

Opłaty i zapisy

Opłaty i zapisy

Zapisu dziecka dokonuje się poprzez złożenie podania . Można je wysłać mailowo pod adres: jcag@zlobek.bytom.pl;

poczta@zlobek.bytom.pl  Złożenie podania powoduje  wciągnięcie kandydata na listę oczekujących. Przyjęcia odbywają się na wolne miejsca przez cały rok. Po złożeniu podania należy raz w miesiącu mailowo potwierdzać chęć zapisania dziecka do placówki na adres email jcag@zlobek.bytom.pl lub poczta@zlobek.bytom.pl Każde potwierdzenie lub jego brak są odnotowywane przy nazwisku osoby oczekującej. W przypadku pojawienia się wolnego miejsca pracownik placówki dzwoni do rodziców dzieci oczekujących na przyjęcie. 

Wysokość opłat w Żłobku Miejskim nr 1w Bytomiu reguluje UCHWAŁA NR LXXXII/1029/23
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
z dnia 31 lipca 2023 r. i obejmuje dwie kwoty:

– opłatę stałą w wysokości 16% najniższego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Opłata ta jest stała  bez względu na nieobecność dziecka w placówce;

– opłatę za wyżywienie w wysokości do 0,4% najniższego wynagrodzenia za pracę. Opłata ta ulega zwrotowi za każdy zgłoszony przez rodzica dzień nieobecności dziecka w placówce. 

Kwoty są zaokrąglane do pełnych groszy. 

Od 1 WRZEŚNIA 2023 roku kwoty te wynoszą:

  • opłata stała 576,00zł
  • wyżywienie   12 zł za dzień

Bezpieczna opieka

Nasz żłobek to miejsce, w którym każde dziecko czuje się komfortowo i bezpiecznie. Nasi doświadczeni opiekunowie zapewniają opiekę i dbają o rozwój maluchów.

Wspieramy rozwój

Dzięki specjalnie przygotowanym programom, dzieci rozwijają swoje zdolności i umiejętności, ucząc się poprzez zabawę i interakcję z innymi maluchami.

Indywidualne podejście

Każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia. Nasz żłobek zapewnia opiekę i edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości każdego malucha, aby zapewnić mu najlepszy start w życie.