Rozpoczęcie projektu „Przyjazny,bezpieczny drugi nasz dom

kategorie: 
Zamówienia publiczne
streszczenie: Ogłoszenie Żłobek Miejski Nr 1 w Bytomiu, przy ul. Łużyckiej 6 a, rozpoczyna realizację projektu pn. „Przyjazny, bezpieczny nasz drugi dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Funduszu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi niepełnosprawnymi i ze specjalnymi potrzebami do 3 roku życia w Bytomiu. Celem szczegółowym jest uruchomienie 5 miejsc opieki dla dzieci z niepełnosprawnością w 2017 roku, by umożliwić rodzicom pogodzenie życia prywatnego i zawodowego, a także wyrównać szanse dzieci na etapie rozwoju fizycznego i emocjonalnego. Projekt obejmuje m.in. dostosowanie infrastruktury Żłobka Miejskiego Nr 1 oraz dostosowanie miejsc opieki dla potrzeb 5 dzieci ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami. Całkowita wartość projektu: 216.157,53 zł. Wartość dofinansowania projektu ze środków europejskich: 183.733,90 zł. Wartość dotacji celowej z budżetu krajowego: 6.484,73 zł. Wkład własny miasta Bytomia: 25.938,90 zł. Projekt realizowany będzie w terminie: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r. Nabór uczestników projektu ogłoszony zostanie w terminie: do 28.02.2017 r. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Damiana Bartylę Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1 Aleksandra Płaczek
źródło: rada miejska
typ: Zamówienia publiczne
status: obowiązujący
 Formularz rekrytacji (98,50 kB)
Oświadczenie o modernizacji i oferta (170,00 kB)
Oświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzynskim lub wychowawczym (89,00 kB) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych (212,50 kB)
Oświadczenie o zagrożeniu utraty miejsca pracy (89,50 kB)
 Projekt (94,00 kB)
„Przyjazny,bezpieczny nasz drugi dom” 
Regulamin rekrutacji do prokjektu (130,50 kB)
Wstepna deklaracja uczestnictwa (215,50 kB)