SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

kategorie: 
Akty prawne
streszczenie: Akty publicznoprawne (Statut, zasady pobierania odpłatności) wymagają uchwalenia przez Radę Miejską Bytomiu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostałe wewnętrzna akty prawne (regulaminy, zarządzenia wewnętrzne) są wprowadzane zgodnie z odpowiednimi przepisami (np. Kodeksu Pracy, odpowiednich Ustaw czy rozporządzeń).
źródło: rada miejska
typ: Akty prawne
status: obowiązujący