Status Prawny

kategorie: 
Status Prawny
streszczenie: Żłobek Miejski jest jednostką organizacyjną miasta Bytomia prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej. Żłobek Miejski działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235.), 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) 3) uchwały Rady Miasta Bytomia z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenie Statutu Żłobka Miejskiego, 4) innych przepisów dotyczących samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym szczególnie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami). 5) UCHWAŁY NR LXXXII/1031/23
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
z dnia 31 lipca 2023 r.
w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Bytomiu
źródło: rada miejska
typ: Status Prawny
status: obowiązujący
3