Tryb kierowania

kategorie: 
Tryp kierowania
streszczenie: Żłobkiem Miejskim kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Bytomia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dyrektor Żłobka Miejskiego samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące właściwego funkcjonowania Żłobka Miejskiego i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor Żłobka Miejskiego kieruje i zarządza Żłobkiem Miejskim oraz reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor Żłobka Miejskiego działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Bytomia w ramach czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Bytomia. Dyrektor Żłobka Miejskiego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zatrudnia i zwalnia pracowników Żłobka i wykonuje w stosunku do nich wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.
źródło: rada miejska
typ: Tryb kierowania
status: obowiązujący