WYPOWIEDZENIE UMOWY

Wypowiedzenie umowy  dokonuje się poprzez złożenie pisemnego WYPOWIEDZENIA – wysyłając mailowo pod adres: jcag@zlobek.bytom.pl

Umowę na pobyt dziecka w żłobku w Bytomiu,  należy rozwiązać z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, który winien przypadać na koniec miesiąca kalendarzowego.  Wiążąca jest data złożenia dokumentu.

Wypowiedzenie umowy, na pobyt dziecka w żłobku w Bytomiu można również, złożyć za pomocą naszej strony

(Opcja dostępna dla osób posiadających aktywne konto Google) 

Wypowiedzenie