REKRUTACJA

Rekrutacja w naszej placówce rozpoczyna się w kwietniu. 

Do rekrutacji przystępują wszystkie osoby, które złożyły podanie do placówki.

Podania rozpatrujemy na podstawie daty złożenia oraz ilości zabranych punktów

Punkty otrzymywane są:

1 punkt za każdy miesiąc aktywności ( wysyłania potwierdzeń)

1 punkt za każdy dodatkowo złożony dokument:

  • Orzeczenie WWR -wczesne wspomaganie rozwoju. 
  • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. 
  • KDR- Kartę Dużej Rodziny wystawioną na dziecko.

Wyniki rekrutacji podajemy w maju.

Informujemy osobiście rodziców/ opiekunów pranych dzieci, oraz przedstawiamy dalsze szczegóły dotyczące podpisania umowy.

Umowy podpisywane są na podstawie dostarczonych dokumentów:

  • Zaświadczenia o zatrudnianiu obojga rodziców (warunek konieczny)
  • Dokument potwierdzający tożsamość, osoby składającej podpis na umowie (warunek konieczny)

Podpisanie umowy następuje podczas indywidualnego spotkania z dyrektorką placówki, w wyznaczonym przez nas terminie.

Proces rekrutacyjny i podpisanie umowy finalizujemy do końca czerwca.

Dzieci rozpoczynają zajęcia w naszej placówce od 1 września.

OPŁATY

Wysokość opłat w Żłobku Miejskim nr 1w Bytomiu reguluje UCHWAŁA NR LXXXII/1029/23 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 31 lipca 2023 r. i obejmuje dwie kwoty:

– opłatę stałą w wysokości 16% najniższego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Opłata ta jest stała  bez względu na nieobecność dziecka w placówce;

– opłatę za wyżywienie w wysokości do 0,4% najniższego wynagrodzenia za pracę. Opłata ta ulega zwrotowi za każdy zgłoszony przez rodzica dzień nieobecności dziecka w placówce. 

Kwoty są zaokrąglane do pełnych groszy. 

Od 1 STYCZNIA 2024 roku kwoty te wynoszą:

  • opłata stała 679,00zł
  • wyżywienie   12 zł za dzień

Bezpieczna opieka

Nasz żłobek to miejsce, w którym każde dziecko czuje się komfortowo i bezpiecznie. Nasi doświadczeni opiekunowie zapewniają opiekę i dbają o rozwój maluchów.

Wspieramy rozwój

Dzięki specjalnie przygotowanym programom, dzieci rozwijają swoje zdolności i umiejętności, ucząc się poprzez zabawę i interakcję z innymi maluchami.

Indywidualne podejście

Każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia. Nasz żłobek zapewnia opiekę i edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości każdego malucha, aby zapewnić mu najlepszy start w życie.