Żłobek nr 2

Placówka przyjmuje dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia. W uzasadnionych przypadkach do 4 roku życia.

Pracujemy w godzinach od 6.00 do 16.00.

Fakt narodzin dziecka stawia przed dorosłymi trudne, ale i fascynujące wyzwanie: sprawowanie opieki i wychowanie dziecka tak, aby najlepiej jak to możliwe zaspokoić jego potrzeby, pomóc przezwyciężyć trudności i rozwinąć możliwości. W tym niełatwym zadaniu pomocną rolę pełnić może zorganizowana, fachowa instytucja naszego żłobka. Placówka znajduje się w Bytomiu w bliskim otoczeniu lasu. W  żłobku może przebywać łącznie do 25 dzieci.  Stanowi to jedną grupę dzieci. Budynek jest  przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonej i oświetlonej  sali. Znajduję się tam również  kuchnia doraźna, łazienka oraz szatnia. Sala dla dzieci jest przestronna, a sypialnia przytulna. Budynek żłobka jest ogrodzony. Przy wejściu zainstalowano wideo domofon dla podniesienia bezpieczeństwa przebywających w jednostce dzieci. Posiłki gotowane są na miejscu przez doświadczone kucharki- Przedszkola znajdującego się również w budynku.  

Nasza placówka została utworzona w celu realizacji zadań wynikających z przepisów statutu żłobka:

  • zapewnienia dziecku opieki w warunkach bytowych, zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowania dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Nie zastąpimy Rodziny, ale możemy jej pomóc.

Dyrektor Jednostki
Lucyna Lenik

Zapraszamy również do zapoznania się z dokumentami:

Bezpieczna opieka

Nasz żłobek to miejsce, w którym każde dziecko czuje się komfortowo i bezpiecznie. Nasi doświadczeni opiekunowie zapewniają opiekę i dbają o rozwój maluchów.

Wspieramy rozwój

Dzięki specjalnie przygotowanym programom, dzieci rozwijają swoje zdolności i umiejętności, ucząc się poprzez zabawę i interakcję z innymi maluchami.

Indywidualne podejście

Każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia. Nasz żłobek zapewnia opiekę i edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości każdego malucha, aby zapewnić mu najlepszy start w życie.