Żłobek nr 1

Placówka przyjmuje dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia. W uzasadnionych przypadkach do 4 roku życia.

Pracujemy w godzinach od 6.00 do 16.00.

Fakt narodzin dziecka stawia przed dorosłymi trudne, ale i fascynujące wyzwanie: sprawowanie opieki i wychowanie dziecka tak, aby najlepiej jak to możliwe zaspokoić jego potrzeby, pomóc przezwyciężyć trudności i rozwinąć możliwości. W tym niełatwym zadaniu pomocną rolę pełnić może zorganizowana, fachowa instytucja naszego żłobka. Placówka znajduje się w Bytomiu w bliskim otoczeniu parku. W  żłobku może przebywać łącznie do 75 dzieci. Budynek jest  przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Opieka nad dziećmi sprawowana jest w trzech grupach, podzielonych wiekowo.  Zajęcia odbywają się w oddzielnych salach. Każda sala posiada własną kuchnię doraźną, łazienkę oraz szatnię. Sale dla dzieci są przestronne, a sypialnie przytulne. Budynek żłobka jest ogrodzony. Przy wejściu do każdej grupy zainstalowane są wideo domofony dla podniesienia bezpieczeństwa przebywających w jednostce dzieci. Posiłki gotowane są na miejscu przez doświadczone kucharki. 

Nasza placówka została utworzona w celu realizacji zadań wynikających z przepisów statutu żłobka:

  • zapewnienia dziecku opieki w warunkach bytowych, zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowania dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Nie zastąpimy Rodziny, ale możemy jej pomóc.

Dyrektor Jednostki
Lucyna Lenik

Zapraszamy również do zapoznania się z dokumentami:

1.Statut Zespołu Żłobków Miejskich w Bytomiu,
2.Regulamin Zespołu Żłobków Miejskich,
3. UCHWAŁA NR LXXXII/1029/23 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 31 lipca 2023 r.. regulująca opłaty za żłobek.

Grupy

Z przyjemnością informujemy, że nasze maluchy są podzielone na trzy grupy wiekowe. Pierwszą z nich są „Obłoczki”, która jest naszą najmłodszą grupą. W grupie tej panują spokojne i miłe nastroje, a opiekunowie zwracają szczególną uwagę na potrzeby i wymagania najmłodszych maluchów.

Druga grupa to „Gwiazdeczki”. W grupie tej panuje już większa aktywność i zainteresowanie otaczającym światem. Dzieci w grupie „Gwiazdeczek” są aktywne i pełne energii, ale jednocześnie wymagają większej uwagi i cierpliwości ze strony opiekunów.

Trzecia i ostatnia grupa to „Słoneczka”. To grupa, w której dzieci są już bardziej samodzielne i mają większą swobodę w działaniu. Dzieci z grupy „Słoneczek” są ciekawe świata i zawsze gotowe do zabawy i eksperymentowania.

Wszystkie grupy w naszym żłobku są odpowiednio dopasowane do wieku i potrzeb dzieci, tak aby każde z nich mogło rozwijać się w odpowiednim dla siebie tempie. Nasi opiekunowie są doświadczonymi specjalistami, którzy dbają o to, aby każde dziecko otrzymało indywidualną opiekę i wsparcie w swoim rozwoju.

Bezpieczna opieka

Nasz żłobek to miejsce, w którym każde dziecko czuje się komfortowo i bezpiecznie. Nasi doświadczeni opiekunowie zapewniają opiekę i dbają o rozwój maluchów.

Wspieramy rozwój

Dzięki specjalnie przygotowanym programom, dzieci rozwijają swoje zdolności i umiejętności, ucząc się poprzez zabawę i interakcję z innymi maluchami.

Indywidualne podejście

Każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia. Nasz żłobek zapewnia opiekę i edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości każdego malucha, aby zapewnić mu najlepszy start w życie.