Projekt unijny

W ramach projektu unijnego „Przyjazny, bezpieczny nasz drugi dom” nasza placówka jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu nasi podopieczni objęci są opieką psychologa, rehabilitanta dziecięcego oraz neurologopedy. Odbywają się również zajęcia muzykoterapii.

Duże znaczenie w wychowaniu każdego dziecka ma kontakt z rówieśnikami oraz zasadami panującymi w grupie społecznej. Dla dzieci z  niepełnosprawnościami ma to szczególne znaczenie. Podstawowym  celem integracji jest włączanie dzieci niepełnosprawnych do grupy rówieśników oraz wychowywanie w prawdzie, że wszystkie dzieci mają takie same prawa i obowiązki. Dzięki temu dziecko z niepełnosprawnością ma szansę dorastać w bezpiecznym środowisku przy pełnym poszanowaniu własnych praw. Dzieci pełnosprawne w procesie integracyjnym zyskują wiedzę o różnorodności panującej w świecie i uczą się szeroko pojętego współdziałania społecznego.  Dla obu grup doświadczenie integracji zaprocentuje na dalszych etapach życia, uczy bowiem szacunku, poszanowania własnych praw, empatii, tolerancji oraz bezinteresownego niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują.